Laboratory Director, Deputy Directors

Jian Wang

Laboratory Director

College of Science

China University of Petroleum (East China)

Lu Wu

Deputy Director

National Supercomputer Center in Jinan


Yifei PU

Deputy Director

College of Computer Science

Sichuan University
Honorary Directors

Nikhil R. Pal

Indian Statistical Institute

Member of the Indian National Science Academy

IEEE Fellow


Jacek M. Zurada

University of Louisville

Member of the Polish Academy of Sciences

IEEE Life FellowFaculty Members

Hua Chen

Yuanyuan Wang

Hongmei Shao

Shujun Wu

Yusong Liu

Qin Chang

Huaqing Zhang

Zhaoyang SangCurrent Members

PhD Students

Xiaoling Gong

Year entered: 2018

Bingjie Zhang

Year entered: 2019

Guangdong Xue

Year entered: 2019

Yunqi Jiang

Year entered: 2019

Xuetao Xie

Year entered: 2020

Feng Lin

Year entered: 2020

Jianpeng Zang

Year entered: 2021

Zebiao Hu

Year entered: 2021

Master Students

Zhen Zhang

Year entered: 2018

Yanfei Dong

Year entered: 2018

Feiqi Fu

Year entered: 2019

Xue Pang

Year entered: 2019

Ziheng Rong

Year entered: 2019

Huaying Sun

Year entered: 2019

Xiangyu Wang

Year entered: 2019

Qiang Zhang

Year entered: 2019

Faliang Yin

Year entered: 2019

Qilin Ren

Year entered: 2020

Jiamin Li

Year entered: 2020

Xiaofeng Xue

Year entered: 2021

Xiaohan Liu

Year entered: 2021

Xudong Jin

Year entered: 2021

Yuting Wu

Year entered: 2021

Ziwei Bian

Year entered: 2021

Yu Cui

Year entered: 2021
Alumni Members

Yanqing Wen

2014-2017

Master

Guoling Yang

2015-2018

Master

Qin Liu

2016-2019

Master

Mingyue Zhu

2016-2019

Master


Tao Gao

Year entered: 2016

Ling Yu

Year entered: 2017