Laboratory Director, Deputy Directors


Jian Wang

Laboratory Director

College of Science

China University of Petroleum (East China)

Lu Wu

Deputy Director

National Supercomputer Center in Jinan


Yifei PU

Deputy Director

College of Computer Science

Sichuan University
Honorary Directors


Nikhil R. Pal

Indian Statistical Institute

Member of the Indian National Science Academy

IEEE Fellow


Jacek M. Zurada

University of Louisville

Member of the Polish Academy of Sciences

IEEE Life FellowFaculty Members


Hua Chen

Yuanyuan Wang

Hongmei Shao

Shujun Wu

Yusong Liu

Qin Chang

Huaqing Zhang

Zhaoyang SangCurrent Members

PhD Students

Tao Gao

Year entered: 2016

Xiaoling Gong

Year entered: 2018

Bingjie Zhang

Year entered: 2019

Guangdong Xue

Year entered: 2019

Yunqi Jiang

Year entered: 2019
Master Students

Xuetao Xie

Year entered: 2017

Ling Yu

Year entered: 2017

Zhen Zhang

Year entered: 2018

Yanfei Dong

Year entered: 2018

Feiqi Fu

Year entered: 2019

Huaying Sun

Year entered: 2019

Ziheng Rong

Year entered: 2019

Xue Pang

Year entered: 2019Alumni Members

Yanqing Wen

2014-2017

Master

Guoling Yang

2015-2018

Master

Qin Liu

2016-2019

Master

Mingyue Zhu

2016-2019

Master